چاپ مقالات منتخب نوشته شده به زبان انگلیسی در مجله علمی-پژوهشی (Iranian Journal of Chemical Engineering (IJChE
1395-12-22
چاپ مقالات منتخب نوشته شده به زبان انگلیسی در مجله علمی-پژوهشی (Iranian Journal of Chemical Engineering (IJChE

به اطلاع پژوهشگران محترم میرساند مقالات منتخب نوشته شده به زبان انگلیسی درهشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، در مجله علمی-پژوهشی (Iranian Journal of Chemical Engineering (IJChE چاپ خواهد شد.

لینک مجله