برگزاری میزگرد تخصصی تحت عنوان "شبیه‌سازی در فناوری نانو؛ فرصت­ها و چالش­ها "
1395-12-16
برگزاری میزگرد تخصصی تحت عنوان "شبیه‌سازی در فناوری نانو؛ فرصت­ها و چالش­ها "

به اطلاع محققان گرامی میرساند میزگردی تخصصی تحت عنوان "شبیه‌سازی در فناوری نانو؛ فرصت­ها و چالشها" با حضور اساتید مجرب در حوزه شبیه‌سازی فرایندها و کاربرد فناوری نانو در هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت در دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد.

در این میزگرد تخصصی سعی خواهد شد با حضور تعدادی از اساتید متخصص و صاحب‌نظر در حوزه فناوری نانو کاربرد تکنیک‌های مختلف شبیه‌سازی در مطالعه و بررسی سامانه‌های نانویی با نگاهی چالشی مورد بحث و داوری قرار گیرد. چالش­های استفاده از این تکنیک‌ها و روش‌ها در این حوزه طرح شود و در نهایت فرصت­ها و افق پیش رو برای محققان برای استفاده در مطالعات آتی ترسیم شود. لذا از تمامی علاق­مندان برای حضور در این میزگرد دعوت به عمل می آید.