1. برگزاری میزگرد تخصصی تحت عنوان "شبیه‌سازی در صنعت نفت؛ جایگاه و افق پیش رو"
2. برگزاری میزگرد تخصصی تحت عنوان "شبیه‌سازی در فناوری نانو؛ فرصت­ها و چالش­ها "
3. کانال تلگرام کنفرانس
4. چاپ مقالات منتخب نوشته شده به زبان انگلیسی در مجله علمی-پژوهشی (Iranian Journal of Chemical Engineering (IJChE
5. چاپ مقالات منتخب فارسی در نشریه مهندسی شیمی ایران
6. پروفسور فریبرز تقی پور سخنران کلیدی هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت دعوت شده از دانشگاه British Columbia
7. چاپ مقالات منتخب نوشته شده به زبان انگلیسی در مجله Chemical Product and Process Modeling
8. نمایه سازی مقالات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
9. پروفسور رهبر رحیمی سخنران کلیدی هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
10. پروفسور سید حسن هاشم آبادی سخنران کلیدی هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
11. پروفسور گودرز احمدی سخنران کلیدی هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
12. برگزاری هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت