در هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت موارد ذیل به عنوان محورهای اصلی کنفرانس مدنظر قرار می‌گیرند:

 

- کاربرد CFD در:

 

  • جریان‌های چند فازی و جریان‌های واکنشی 

  • صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

  • صنایع شیمیایی

  • فرآیندهای زیستی (زیست فناوری، زیست فرآیند، زیست پزشکی)

  • نانوفناوری

  • سلامت، ایمنی و محیط زیست


  

- لزوم توجه به آموزش‌های تخصصی CFD در مقاطع مختلف دانشگاهی


-ترویج پژوهش‌های کاربردی با استفاده از تکنیک CFD

 

- توسعه روش‌های عددی و تکنیک‌های CFD